CP 494

Card cu verset

       • plastifiat
       • colţuri rotunjite

Dimensiune: 7 x 10 cm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verset:

"Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi."
1 Tesaloniceni 5:18

150
RON
-+